بنر


دکتر امید رضا پیر نظر

  - نام: امیدرضا

- نام خانوادگی: پيرنظر
- کد نظام پزشکی:123470
- سوابق پزشکی: پزشک خانواده
- کارشناس اليزاروف

Email: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  - نام: آتوسا

- نام خانوادگی: بخشي زاده
- کد نظام پزشکی:4269
- سوابق پزشکی: کار در مطب خصوصي
- کارشناس تغذيه

Email: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - نام: میر
- نام خانوادگی: عسگری
- کد نظام پزشکی:33322
- آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

Email: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - نام: اکرم

- نام خانوادگی: روشندل
- کد نظام پزشکی:127849
- سوابق پزشکی: پزشک خانواده
- سوابق پزشکی: پزشک عمومی

Email: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - نام: محمد
- نام خانوادگی: کريمي نيا
- کد نظام پزشکی:68249
- آخرین مدرک تحصیلی: دکترای عمومی
- داري 16 سال فعاليت به عنوان مدير ايمني و بهداشت

Email: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- نام: ناهید

- نام خانوادگی: دانش
- کد نظام پزشکی:43641
- سوابق پزشکی: سابقه حدود 17 سال طبابت و طب سوزنی

Email: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - نام:بهرام

- نام خانوادگی: دادمهر
- کد نظام پزشکی:94707
- آخرین مدرک تحصیلی: دکترای عمومی
- کار دراورژانس کارزيبايي ازجمله بوتاکس کاربهداشتي

Email: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 دکتر بیژن فروغ- نام: بیژن
- نام خانوادگی: فروغ
- کد نظام پزشکی:30873
- آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
- مدير گروه طب فیزیکي و توانبخشی دانشگاه علوم پزشكي تهران
- عضو هئیت علمی دانشکدة پزشکی
- رییس بخش طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان فیروزگر

Email: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نظرسنجی

آیا با فروش جزوه افزایش قد موافق هستید
 
بنر
بنر
آخرین پزشکان وب سایت افزایش قد برای مشاهده روی تصویر کیلیک کنید
بنر
بنر
بنر
اعضا : 10940
مطالب و محتوا : 1572
بنر
به پایگاه افزایش قد امتیاز دهید: