تاثیر کفش های افزایش قد روی انسان

دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران گفت: «کفش​های گران قیمت و دستگاه​های ورزشی غیر استاندارد که بدون توجه به وضعیت جسمانی بیماران و تحت تبلیغات وسیع ماهواره‌ای استفاده از آن‌ها رو به افزایش است ممکن است بیماریهای مختلف اسکلتی…

تبلیغات کفش های افزایش قد فریب یا واقعیت

فریب تبلیغات کفش های قدبلندی را نخورید دبیر انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران گفت:از دیگر روش های نادرست رایج برای افزایش قد تبلیغ انواع کفش ها است که چیزی جز فریبکاری نبوده و نه تنها افزایش قد در پی…

عوارض کفش های افزایش قد – رابطه آن با کمر درد

دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران گفت: کفش​های گران قیمت و دستگاه​های ورزشی غیر استاندارد که بدون توجه به وضعیت جسمانی بیماران و تحت تبلیغات وسیع ماهواره‌ای استفاده از آن‌ها رو به افزایش است ممکن است بیماریهای مختلف اسکلتی…