تاثیر کفش های افزایش قد روی انسان

دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران گفت: «کفش​های گران قیمت و دستگاه​های ورزشی غیر استاندارد که بدون توجه به وضعیت جسمانی بیماران و تحت تبلیغات وسیع ماهواره‌ای استفاده از آن‌ها رو به افزایش است ممکن است بیماریهای مختلف اسکلتی…