نقش ورزش وزنه برداری و بدنسازی روی رشد قد

رئیس انجمن ورزشی ایران گفت: ورزش بسکتبال و والیبال در رشد قد تأثیر مثبت ندارد ولی وزنه برداری اگر از سن زیر ۱۰ سال آغاز شود می‌تواند در رشد قد تأثیر بسیار منفی ایجاد کند. احمد مشیدی در گفت‌وگو با…