هورمون رشد – تزریق هورمون رشد برای افزایش قد

از غده هیپوفیز ترشح می شود و با اثر روی قسمت غضروفی استخوانها با عث استخوان سازی و تبدیل غضروف به استخوان می گردد استخوانهای دراز بدن که قبلا غضروف بوده اند از ۳ نقطه در داخل استخوان مرسوم به…

عوامل موثر در کوتاهی و کمبود هورمون رشد کودکان

اشکال مختلف سیر طبیعی سرشتی( تاخیر سن استخوانی)- ژنتیک( کوتاهی قد خانوادگی) کمبود هورمون رشد مادرزادی: کمبود منفرد هورمون رشد- همراه با سایر کمبود های هورمونی هیپوفیز- همراه با نقایص خط وسط- آژنزی هیپوفیز- همراه با نقایص ژنی کمبود اکتسابی…