کارهایی برای بلند قد دیده شدن افراد کوتاه قد

برای بلند‌تر از حد معمول نشاندادن قدتان راهی ساده و آسان پیش رویتان گذاشته ایم رنگ ،اندازه و پوشیدن لباس نقش بسزایی در قدبلندتر نشان دادن شما دارد یکی از بهترین راه‌ها برای بلندتر نشان دادن قد پوشیدن لباس های…

رابطه چاقی وهورمون های جنسی روی افزایش قد در کودکان

معمولاً دیده شده افراد چاقی که از کودکی چاق بوده اند، حتی اگر از نظر ژنتیکی قد بلند باشند، نسبتاً قدکوتاه اند و در مقایسه با هم سن و سالان خود قد کوتاهی دارند. علت این موضوع آن است که…