تاثیر بلوغ زودرس جنسی و قاعدگی روی بسته شدن اپی فیز

در اکثر اوقات بلوغ زودرس جنسی یک خصیصه فامیلی است که به طور طبیعی اتفاق می افتد اما بعضی مواقع نیز در اثر یک بیماری شدید عضوی, مثل ضایعات و تومورهای هیپوتالاموس, مننژیت و انسفالیت ایجاد می شود. اما در…