افزایش قد با 9 روش ساده و طبیعی

تقریبا همه مردم جهان دوست دارند قدی بلند و کشیده داشته باشند. بلند قد بودن یکی از مصداق‌های بارز خوش‌اندامی و خوش‌تیپی برای زنان و مردان بشمار می‌رود. با اینکه همه تصور می‌کنیم که قد یک مساله موروثی است و…