نقش و تاثیر تغذیه بر رشد و افزایش قد کودک چگونه است

 تغذیه مناسب جهت افزایش قد کودکان پیروی از اصول تغذیه‌ای صحیح بر روند رشد و نمو و سلامت قدی کودک تاثیر مستقیم دارد، یعنی می‌تواند موجب بلند قد‌تر شدن کودک و رسیدن به پتانسیل قدی ناشی از ژنتیک شود. بالطبع…