نقش ژنتیک ، وراثت ، رژیم غذایی و خواب روی افزایش قد

یکی از عوامل مهمی که در رشد قد انسان تاثیر می‌گذارد، ژنتیک و وراثت افراد است؛ این‌که فرد از چه وراثتی برخوردار است و قد افراد خانواده در چه محدوده‌ای قرار دارد. تغذیه صحیح نیز به رشد قد شما کمک…