اطلاعاتی درباره غده هیپوفیز و هورمون رشد

هورمونها موادی بیوشیمیایی هستند که توسط غدد آندوکرین به طور مستقیم  در جریان خون ترشح می شوند. آنها برای یاخته های بدن همانند یک شبکه ارتباطی درونی عمل می کنند وبه یاخته های مختلف پیام مخابره می کنند که چه کاری را در چه زمانی انجام دهند.هر هورمون بر اندامهای مشخصی تأثیر دارد.بعضی هورمون ها دائم ترشح می شوند وبعضی دیگر از چرخه های منظمی پیروی می کنند.هیپوتالاموس در تنظیم غدد آندوکرین وشروع رشد جهشی در نوجوان وتنظیم آن نقش کلیدی ایفا می کند.

غدۀ هیپوفیز ساختار نخودی شکلی دارد ودر پایه مغز قرار گرفته است.این غده«غدۀ رهبر» نام گرفته است، زیرا نه تنها به طور مستقیم تغییرات بدنی را ایجاد می کند،بلکه بر کارکرد دیگر غددآندوکرین نیز تأثیر می گذارد.این غده بر سوخت وساز بدن ،رشد بدن،قدرت عضلات،هماهنگی حرکتی ونیز سطحتعرق اثر می گذارد.غدۀ هیپوفیز هورمونهای زیادی را ترشح می کند،اما هورمونی که مهمترین نقش را در رشد اندام دارد،سوماتوتروپ یا هورمون رشد نام دارد.

این هورمون در رشد وشکل گیری استخوانها نقش مهمی دارد.این هورمون قد یک فرد وطول دست وپاها را تنظیم  می کند.افراط یا تفریط در ترشح این هورمون علت غول پیکری یا کوتولگی است.رشد طبیعی به تعادل بین هورمونهای رشد وهورمونهای جنسی ونیز تغذیه بستگی دارد.

افزایش در قد و وزن در دوران جهشی رشد در نوجوانی باهم صورت می گیرد.مشکلات همراه با بلند قد یا کوتاه قد بودن عموماًعلت هورمونی ومشکلات همراه با چاق یا لاغر بودن علت غیر فیزیولوژیکی،نظیر رژیم غذایی و ورزش، دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *